OPHEFFING VAN VOF

Bij opheffing van een VOF is het van belang dat je met vennoot goede afspraken maakt over de bedrijfsbeëindiging. Controleer daarbij goed de vennootschapsakte. Vergeet ook niet de fiscale gevolgen, omdat u bij beëindiging van de VOF af dient te rekenen met de belastingdienst. Bepaal samen per vennoot het kapitaal van de VOF. Let daarbij…