Administratieve Dienstverlening

Middels onze administratieve dienstverlening kunnen wij uw administratie uit handen nemen. Het voordeel hiervan is dat u geen tijd en energie meer hoeft te steken in de administratieve organisatie. Periodiek (per maand, per week) kunt u rekenen op één van onze bedrijfsadviseurs die met u de kostprijzen, budgetten en de maandrapportages doornemen. U haalt hiermee professionele kennis in huis, waar u normaliter niet op kunt rekenen, omdat u daar niet de bedrijfsgrootte of de tijdsbesteding voor heeft.

Wij geven bedrijfseconomisch advies bij investeringen en kijken naar de haalbaarheid, het rendement en de risico’s. Op basis van de investeringsbehoefte begeleiden wij u bij het financieringsproces en het aangaan van de financiering bij een financiële instelling of een investeerder. Daarnaast bespreken wij samen met u de voortgang van uw bedrijfsvoering en sturen wij niet alleen bij op basis van de cijfers, maar ook op basis van de te realiseren strategie, de concurrentiekracht en de maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor krijgt u de wendbaarheid die voor uw organisatie nodig is.

Bedrijfseconomisch advies

Financieringsstructuur

-Wij begeleiden bedrijven bij het optimaliseren van hun businessmodel. Door een gezond business model kan er geïnvesteerd worden in de toekomst van uw bedrijf. Daarnaast is het belangrijk dat een bedrijf een buffer kan opbouwen voor onvoorziene kosten of een langdurige crisis.

-Wij kijken naar de financieringsstructuur van uw bedrijf. Wij bestuderen de contracten, de looptijden, ratio’s, de zekerheden en de onderpanden. Als het interessant is om herfinanciering toe te passen dan begeleiden wij u hierbij. Een gezonde balans tussen eigen en vreemd vermogen en activa en passiva is hierbij cruciaal.

Onze administratieve dienstverlening

  • Realtime inzicht in financiële data;
  • Verzorgen volledige of gedeeltelijke administratie
  • Maandelijks inzicht in KPI’s;
  • BTW-aangifte
  • Samenstellen jaarrekening
  • VPB-aangifte

Klik voor de ontwikkelingen van De Ondernemingswaarde op de volgende link.