Bedrijfsoverdracht

Een bedrijfsoverdracht is een zeer complexe zaak. Voor veel ondernemers is het een keuze waar zij jarenlang over nadenken. Dit is ook zeer logisch, want iedereen wil dat zijn/haar bedrijf op goede wijze voortgezet wordt. Daarnaast spelen ook persoonlijke zaken een belangrijke rol bij een bedrijfsopvolging. Ontvang ik genoeg voor mijn onderneming? Heb ik voldoende financiële middelen om mijn eigen pensioen veilig te stellen? Zijn mijn opvolgers geschikt om het bedrijf te kunnen leiden? Er komen veel vragen kijken bij het overdragen van een bedrijf.

Een succesvolle bedrijfsoverdracht is een complexe puzzel

Ondernemers die nadenken over overdracht van hun bedrijf helpen wij, als bedrijfsadviseur bij het maken van de keuzes en het volgen van de juiste stappen. Het is daarbij van belang dat u zelf, maar ook uw opvolgers zekerheid hebben dat het bedrijf op de best mogelijke manier is overgedragen. Als u belanghebbenden buiten de organisatie heeft dan zorgen wij ervoor dat iedereen op de juiste wijze wordt gewaardeerd bij een bedrijfsoverdracht. In een traject van bedrijfsopvolging is wederzijds begrip van cruciaal belang. De opvolgers van het familiebedrijf dienen te begrijpen dat het pensioen veilig is gesteld voor de verkopende generatie. De generatie die het bedrijf overdraagt dient ook te beseffen dat zij een solide bedrijf dienen achter te laten. Beide partijen hebben een grote rol bij het succes van de overdracht.

Bedrijfsoverdracht

In het opvolgingsproces zijn wij uw bedrijfsadviseur die maar één doel voor ogen heeft namelijk een gezonde financiële toekomst voor uzelf en een solide bedrijf dat toekomstbestendig is voor de opvolging. Wij schakelen zeer bekwame fiscalisten in op die momenten waar wij dat nodig achten. UW TOEKOMST IS ZEKER GESTELD EN UW BEDRIJFSOVERDRACHT IS SUCCESVOL VERLOPEN.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van De Ondernemingswaarde kijk dan op de volgende link.

Wij werken met o.a. abonnementsvormen. Het gemak daarvan is dat er periodieke momenten zijn om samen met onze bedrijfsadviseur te sparren over de bedrijfsopvolging. Op die wijze blijft de voortgang en de snelheid van het proces geborgd. Naast abonnementen werken wij ook op uurbasis en dan rekenen wij 125 Euro per uur (Incl. Reis, Verblijfkosten & Kantoorkosten, etc.) (Excl. BTW).