Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie is het vertalen van doelstellingen naar een plan van aanpak om uw bedrijf de komende jaren gestructureerd vorm te geven. Het gaat om keuzes maken om te zorgen voor een optimaal bedrijfsresultaat. Een bedrijfsstrategie wordt opgesteld voor een periode van 2 tot 3 jaar. Het is niet aan te raden om de strategie voor een langere periode te beschrijven, omdat de meeste markten hiervoor te onzeker zijn. Een goede strategie is van belang om als bedrijf te blijven groeien en/of de continuïteit te waarborgen. Hierbij kijken we naar de positionering van het bedrijf in de markt en kijken we waar de kansen liggen om het bedrijf verder te optimaliseren. Door de juiste waarde te creëren voor de (toekomstige) klant zorgt u ervoor dat het bedrijf ook in de toekomst relevant blijft.

Bedrijfsstrategie

Van strategie naar actie

Wij gebruiken bedrijfsanalyses en bedrijfsmodellen voor het ontwikkelen van de strategie. Wij bestuderen de verschillende disciplines van het bedrijf. Daarnaast analyseren wij het kostenmodel, het verdienmodel, betrokkenheid van het personeel, de klanttevredenheid, bedrijfscultuur, concurrentie, innovatiekracht en de verhouding met de leveranciers.

Wij stellen samen met u de doelstellingen op en stellen de bedrijfsstrategie voor de komende jaren vast. Vanuit de doelstellingen maken wij een vertaalslag naar actiepunten. Hierbij stellen wij kritische prestatie indicatoren (kpi) op om de actiepunten meetbaar te maken. Indien de doelstellingen niet gehaald dreigen te worden, kan er vroegtijdig worden bijgestuurd om de beoogde doelstellingen alsnog te behalen. Wij zorgen voor de implementatie van de strategie in het bedrijf. Het is hierbij van belang dat de sleutelfiguren binnen de organisatie worden betrokken bij zowel het opstellen als de uitvoering van de strategie. Het betrekken en informeren van het personeel leidt ertoe dat zij de strategie zal gaan leven en dat men zich verantwoordelijk voelt voor het realiseren van de bedrijfsstrategie.

Klik voor de ontwikkelingen van De Ondernemingswaarde op de volgende link.

Wij werken met o.a. abonnementsvormen. Het gemak daarvan is dat er periodieke momenten zijn om samen met onze bedrijfsadviseur te sparren over uw bedrijf. Op die wijze blijft de voortgang en de snelheid van het proces geborgd. Naast abonnementen werken wij ook op uurbasis en dan rekenen wij 125 Euro per uur (Incl. Reis, Verblijfkosten & Kantoorkosten, etc.) (Excl. BTW). Kijk voor de verschillende abonnementsvormen hieronder:

HALFJAARLIJKS
159,-*
per maand
 • Mail/chat/Telefonisch
  reactie binnen 24 uur.
 • Adviseur/Interimmer 1 dag per half jaar
  op locatie binnen Nederland.
 • Geen opzegtermijn & geen extra kosten.
  Termijn zolang u wenst.
PER KWARTAAL
319,-*
per maand
 • Mail/chat/Telefonisch
  reactie binnen 24 uur.
 • Adviseur/Interimmer 1 dag per kwartaal
  op locatie binnen Nederland.
 • Geen opzegtermijn & geen extra kosten.
  Termijn zolang u wenst.
MAANDELIJKS
959,-*
per maand
 • Mail/chat/Telefonisch
  reactie binnen 24 uur.
 • Adviseur/Interimmer 1 dag per maand
  op locatie binnen Nederland.
 • Geen opzegtermijn & geen extra kosten.
  Termijn zolang u wenst.
WEKELIJKS
3.999,-*
per maand
 • Mail/chat/Telefonisch
  reactie binnen 24 uur.
 • Adviseur/Interimmer 1 dag per week
  op locatie binnen Nederland.
 • Geen opzegtermijn & geen extra kosten.
  Termijn zolang u wenst.

* Bovengenoemde prijzen zijn Excl. BTW.