Bedrijfstransitie & Reorganisatie

Reorganisatie van een (familie)bedrijf wordt vaak gezien als een moeilijk en destructief proces. Als u bedrijfstransitie op de juiste manier toepast dan leidt dat tot een beter team en betere prestaties binnen het bedrijf. Bedrijven zijn vaak veel te weinig bezig met de kosten waardoor de kostenstructuur hoger is dan van de concurrentie. Andere bedrijven merken dat zij minder innovatiekracht hebben waardoor zij de strijd om de klant aan het verliezen zijn. Diverse bedrijven hebben te weinig grip op de omzet, waardoor zij in sommige tijden met een ongewenste daling te maken krijgen. Eén voor één cruciale zaken waardoor een bedrijf toekomstbestendig is of juist helemaal niet.

BEDRIJFSTRANSITIE EN BEDRIJFSVERBETERING

De Ondernemingswaarde helpt ondernemers en/of managers met de bedrijfsverbetering en bedrijfstransitie van de onderdelen waar dat nodig blijkt te zijn. Door samen de kosten en baten te analyseren en te zorgen voor besparingen dan wel omzetverhoging worden te bedrijfsresultaten in korte tijd enorm verbeterd. Veel mensen zien op tegen een reorganisatie, echter het is een heel gezond proces. Niet alleen het bedrijf, maar ook de betrokkenen worden sterker en het zorgt ervoor dat het bedrijf toekomstbestendig is.

Wanneer u in bijzonder beheer of intensief beheer bij uw financiële instelling zit dan leidt dit tot veel overleg met hen. Wij zorgen ervoor dat dit overleg gestroomlijnd verloopt en dat u de gegevens kan opleveren die de financiële instelling van u verlangt. Daarnaast richten wij ons op resultaat verbetering van uw onderneming waardoor u sneller uit intensief of bijzonder beheer komt. In het geval dat u nog niet in bijzonder of intensief beheer zit, maar wel slechte of negatieve bedrijfsresultaten hebt dan is het van belang om snel te schakelen en te zorgen voor resultaatsverbetering. Wij kunnen u ondersteunen bij een reorganisatie. UW BEDRIJF WORDT STERKER.

Kijk voor de ontwikkelingen van De Ondernemingswaarde op de volgende link.

Wij werken met o.a. abonnementsvormen. Het gemak daarvan is dat de bedrijfsverbetering wordt gezien als een continu proces en niet als een project. Een te projectmatige aanpak zorgt er niet voor dat de organisatie structureel verbeterd. Door repeterende aandacht en betrokkenheid blijft de voortgang en de verankering van de verbeteringen beter geborgd. Naast abonnementen werken wij ook op uurbasis en dan rekenen wij 125 Euro per uur (Incl. Reis, Verblijfkosten & Kantoorkosten, etc.) (Excl. BTW).