Business Intelligence

De wereld wordt steeds complexer. Bedrijven hebben daarom slimme tools nodig om met de beschikbare informatie de juiste keuzes te kunnen maken. Business intelligence is het gebruiken van bedrijfsinformatie, marktinformatie en omgevingsinformatie zodat er sturing kan worden gegeven. Hierbij wordt de beschikbare informatie van de verschillende disciplines binnen het bedrijf gebruikt om tot een duidelijk overzicht te komen. Door implementatie van Business Intelligence worden de prestaties van het bedrijf zichtbaar en kunnen er betere beslissingen worden genomen.

Van strategie naar stuurinformatie

Wij kijken samen met u naar de strategie van uw bedrijf en zetten dit om in een meetbaar actieplan. Hierbij kijken we wat de behoefte is met betrekking tot de relevante stuurinformatie voor het management om de strategie te kunnen verwezenlijken. Wij zetten specialisten in bij het ontwerpen van een management dashboard waarbij alle relevante stuurinformatie wordt opgenomen. Samen met uw personeel worden de kritische prestatie indicatoren ontwikkeld die snel inzicht geven in de bedrijfsontwikkeling. Het dasboard wordt automatisch gekoppeld met het bestaande ERP-systeem en andere databronnen die noodzakelijk zijn voor uw bedrijfsvoering en marktbewerking. Op deze wijze is het dashboard gebruiksvriendelijk en bevat het up-to-date informatie.

Wij werken voornamelijk met Qlik en Power BI. Deze tools maken het mogelijk om vanuit bestaande data interactieve dashboards en rapporten te maken die sturing geven aan de dagelijkse werkzaamheden. Zo kan er per afdeling worden gestuurd met de juiste informatie om tot betere beslissingen te komen. De implementatie van deze tools zorgt ervoor dat de beschikbare data wordt benut om meer inzicht te krijgen in uw bedrijf. Het betrekken van de medewerkers is hierbij cruciaal zodat zij de juiste informatie te zien krijgen en de werkzaamheden voor hen op die manier geoptimaliseerd kunnen worden.

Klik voor de ontwikkelingen van De Ondernemingswaarde op de volgende link.

Wij werken met o.a. abonnementsvormen. Het gemak daarvan is dat er periodieke momenten zijn om samen met onze bedrijfsadviseur te sparren over uw bedrijf. Op die wijze blijft de voortgang en de snelheid van het proces geborgd. Naast abonnementen werken wij ook op uurbasis en dan rekenen wij 125 Euro per uur (Incl. Reis, Verblijfkosten & Kantoorkosten, etc.) (Excl. BTW).